Υπηρεσία 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Το νέο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει υπηρεσίες 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Οι συσκευές καταγράφουν στο νέο σύστημα τα επείγοντα συμβάντα ώστε να επιλυθούν άμεσα από την υπηρεσία 24ωρης γραμμής εξυπηρέτησης. Κάθε εξυπηρετούμενος που εγγράφεται σε μια από τις υπηρεσίες 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δηλώνει ένα συγγενικό πρόσωπο ή έναν εθελοντή γείτονα ο οποίος θα κληθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έτσι τα επείγοντα συμβάντα επιλύονται με την παρέμβαση της 24ωρης γραμμής υποστήριξης και του συγγενικού προσώπου ή του εθελοντή γείτονα. Επείγον συμβάντα θεωρούνται

  • οι κλήσεις βοήθειας από το κουμπί πανικού
  • οι πτώσεις των ηλικιωμένων και η ενεργοποίηση του κουμπιού πανικού
  • η κλήση SOS από τη συσκευή ανίχνευσης θέσης
  • η απομάκρυνση του εξυπηρετούμενου από την επιτρεπτή περιοχή κίνησής του
  • η πτώση της μπαταρίας της συσκευής ανίχνευσης θέσης.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η υπηρεσία 24ωρης γραμμής εξυπηρέτησης καλεί το συγγενικό πρόσωπο για να παρέχει άμεση φροντίδα στον εξυπηρετούμενο, είτε το ΕΚΑΒ, είτε το Αστυνομικό τμήμα αναλόγως την περίσταση. Επίσης τα άτομα που στελεχώνουν το τηλεφωνικό κέντρο είναι εκεί για να παρέχουν και ψυχολογική υποστήριξη στους εξυπηρετούμενους.


Λύσεις για…

  • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
  •  
  • πάσχοντες από άνοια
  •  
  • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης