Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη προήλθε από τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων των πρώην Δήμων Πανοράματος, Πυλαιας και Χορτιάτη (ΦΕΚ 808/10-05-2011) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ». Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:

α) η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις, εθνικές ή συγχρηματοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 και

β) η Παιδεία

 

Το ΝΠΔΔ αποτελείται απο τις παρακάτω δομές:

Α. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας σε πολίτες που έχουν ανάγκη (ασθενείς, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, άτομα χωρίς οικογένεια κλπ). Αποσκοπεί επίσης στην παραμονή των ατόμων στο φυσικό τους περιβάλλον, την αποφυγή ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αποτελείται απο τη Δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης, τη Δημοτική ενότητα Πανοράματος και τη Δημοτική ενότητα Χορτιάτη.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι:

1.Ψυχολογική & κοινωνική υποστήριξη :

- Ατομική & κοινωνική στήριξη
- Κοινωνική Στήριξη της Οικογένειας
- Οργάνωση και συντονισμό εθελοντών
- Διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές και υπηρεσίες υγείας

2. Νοσηλευτική βοήθεια :

- Νοσηλευτική φροντίδα (λήψη ζωτικών σημείων, μέτρηση χοληστερίνης και σακχάρου, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, ενεσοθεραπεία)
- Ατομική καθημερινή φροντίδα
- Εκπαίδευση του φροντιστή της οικογένειας
- Κοινωνική στήριξη της οικογένειας και διαμεσολάβηση με υπηρεσίες υγείας και υγειονομικές επιτροπές

3. Οικιακές υπηρεσίες :

- Οικιακή καθαριότητα
- Ατομική προσωπική καθημερινή φροντίδα
- Δευτερεύουσα νοσηλευτική φροντίδα
- Εξυπηρετήσεις (αγορά ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής
-Προμήθεια φαρμάκων, διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες)

 

Β. ΚΑΠΗ

Επιπλέον, στο Δήμο Θεσσαλονίκης δια μέσου του νομικού του προσώπου ΚΕΚΠΑΠ λειτουργούν ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων). Ειδικότερα λειτουργούν 6 παραρτήματα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) κατανεμημένα ως εξής:

α. Δημοτική Ενότητα Πανοράματος: 1
β. Δημοτική Ενότητα Πυλαίας: 2
γ. Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη: 3 (Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου: 1, Δ.Κ. Φιλύρου: 1, Δ.Κ. Χορτιάτη: 1)

Στα παραρτήματα του ΚΑΠΗ λειτουργούν Εντευκτήρια, Κοινωνική Υπηρεσία, Νοσηλευτική Υπηρεσία και Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου.

Στον τομέα αρμοδιότητάς τους τα ΚΑΠΗ υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και γενικότερα έχουν ευθύνη για την εφαρμογή πολιτικών και τη συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και την κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων κ.λπ. καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. Επίσης, προβλέπεται να συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, στην υποστήριξη και στην φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας, την προαγωγή της ψυχικής υγείας, όπως είναι η δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, η λειτουργία κέντρων αγωγής υγείας, δράσεις υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρα ψυχικής υγείας, και κέντρα συμβουλευτικής στήριξης των ευπαθών ομάδων.


Λύσεις για…

  • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
  •  
  • πάσχοντες από άνοια
  •  
  • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης