Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Απασχόλησης, Υγείας και Παιδείας

Η Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Η Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα:

 

1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

2. Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης


Λύσεις για…

  • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
  •  
  • πάσχοντες από άνοια
  •  
  • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης